Promocja

Nazwa usługiCzas (min.)Stopień dofinansowania**Cena
NowodworyZaciszeZąbkowska
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne50od 13% do 100%0,00 zł; 30,00 zł; 40,00 zł; 70,00 zł
Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne50od 15% do 100%0,00 zł; 30,00 zł; 40,00 zł; 70,00 zł
Przygotowanie pisemnej diagnozy50,00 zł
Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej5013%70,00 zł
Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku 3-6 lat oraz starszych wolniej rozwijających się5013%70,00 zł
Psychoterapia dla dzieci5013%70,00 zł70,00 zł
Psychoterapia dla młodzieży50od 13% do 50%70,00 zł70,00 zł
Terapia pedagogiczna50od 15% do 100%0,00 zł; 30,00 zł; 40,00 zł; 60,00 zł
Terapia i profilaktyka
logopedyczna
30od 13% do 40%35,00 zł24,00 zł, 30,00 zł
5070,00 zł70,00 zł
Wspomaganie dojrzałości szkolnej5013%70,00 zł70,00 zł
Diagnoza psychologiczna5013%70,00 zł70,00 zł
Diagnoza pedagogiczna50od 15% do 100%0,00 zł; 30,00 zł; 40,00 zł; 60,00 zł
Diagnoza logopedyczna5013%70,00 zł70,00 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej*15%250,00 zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej5013%70,00 zł70,00 zł
Uzależnienia: diagnoza, konsultacje, poradnictwo50od 50% do 100%0,00 zł; 40,00 zł