Komu pomagamy

Dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom. Rodzinom, parom. Dorosłym. Innym placówkom i kadrze merytorycznej. W sytuacjach gdy

  • Poszukują porady, konsultacji.
  • Chcą podjąć psychoterapię, różne formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, z zakresu integracji sensorycznej.
  • Istnieje potrzeba zdiagnozowania problemu lub rozwoju dziecka, wydania opinii.
  • Chcą doskonalić swoje umiejętności społeczne, emocjonalne, wychowawcze, rozwój, relacje z innymi lub zmienić swoją sytuację życiową.
  • Chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, poprawić relacje z dziećmi.
  • Znaleźli się w sytuacji kryzysowej, z różnymi problemami rodzinnymi (w tym wychowawczymi, uzależnień, przemocy i innymi), małżeńskimi, osobistymi.
  • Potrzebują wsparcia w codziennym radzeniu sobie w sytuacjach życiowych i ukierunkowania w sposobach znajdowania dróg rozwiązań.
  • Potrzebują przeprowadzania mediacji.

Formy pomocy

Pracę rozpoczynamy od konsultacji i diagnozy problemu. W zależności od diagnozy i potrzeby osoby, która się do nas zgłosiła, proponujemy formy pomocy, ustalamy wspólnie kontrakt i zasady korzystania z zajęć. Formy psychoterapeutyczne, terapeutyczne, poradnictwo, konsultacje – pojedyncze spotkanie trwa 50 min. Terapia logopedyczna dla młodszych dzieci trwa 25 min dla starszych dzieci i dorosłych 50 min. Terapia rodzinna, małżeńska może być prowadzona przez 50 min lub 75 min. Terapia grupowa trwa 1,5 godziny. Zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne grupowe dla dzieci i młodzieży trwają od 1 do 3 godzin. Warsztaty, treningi prowadzone są jako pojedyncze spotkania (3 – 8 godzinne) lub jako cykle zajęciowe (15 – 30 godzinne) podzielone na spotkania ok. 4 – 7 godzinne. Zajęcia prowadzimy w dni powszednie oraz w soboty między godzinami 8 a 21. Szkolenia odbywają się również w weekendy.