Warsztaty umiejętności wychowawczych

Spotkania prowadzone są w formie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców podstawowych i zaawansowanych oraz warsztat rodzeństwo bez rywalizacji dla rodziców, którzy uczestniczyli w warsztatach podstawowych.

Szczegółowych informacji o zasadach uczestniczenia w zajęciach oraz zapisy prowadzimy pod numerami telefonów 22 253 49 47; 518 45 20 47; oraz mailowo: poradniazacisze@interia.pl.

Warsztaty organizowane są w cyklach, np. 5 spotkań po 5 godzin w wybrane soboty od 10 tej do 15 lub w dzień powszedni 10 spotkań po 2,5 godziny między 17,30 a 20-tą.

Wykorzystujemy programy warsztatów umiejętności wychowawczych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji a także autorskie programy, wypracowane w czasie dotychczasowych zajęć, dopasowane do potrzeb rodziców.

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia, odnoszą się do konkretnych sytuacji z życia, pomagają nauczyć się nowego sposobu reagowania na sytuacje z dziećmi . Opierają się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystują elementy treningu umiejętności społecznych, zachowań, interpersonalnego. Są to np. ćwiczenia w parach, trójkach, podgrupach; elementy dramy, pantonimy, odgrywanie scenek; wolna dyskusja, mini wykład, przedstawienie historii, przykłady, metafory, wykorzystanie elementów wizualizacji, Ćwiczenie indywidualne na piśmie, wykorzystanie rysunku, kwestionariusze. Gry i ćwiczenia psychologiczne, zadania do domu. Rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych z życia.

Przykładowe tematy jakie są podejmowane:

 • Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.
 • Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.
 • Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi, głębszą i bliższą.
 • Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.
 • Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród; rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.
 • Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku.
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.
 • Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania – do wieku i możliwości dziecka.
 • Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem aby byli dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.
 • Wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka.
 • Jak skutecznie chwalić dzieci.
 • Nabycie umiejętności wychowawczych czy związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców”

Co zyskują rodzice uczestniczący w naszych zajęciach, przykłady?

 • Większa wiedza, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze.
 • Poprawa funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic.
 • Danie rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.
 • Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.
 • Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywania dzieci.