Umiejętności społeczne - trening

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatu. Mają na celu przede wszystkim psychoedukację. Dodatkowo, wykorzystują elementy socjoterapii oraz opierają się na właściwościach procesu grupowego, co pozwala na głębszy wgląd w sytuację każdego dziecka i dostosowanie indywidualnego podejścia. Ćwiczenia są w formie zabawy, odpowiednio do wieku i możliwości uczestników, wykorzystują elementy dramy, bajkoterapii, papieroplastyki.

W ramach zajęć warsztatowych, przewidziane są spotkania indywidualne z psychologiem, zgodnie z potrzebami każdego dziecka.

Spotkania są podzielone według 5 bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny to 4 x 50 minut. Na wybrany blok tematyczny obowiązują oddzielne zapisy.

Przewiduje się 2 grupy wiekowe: 6-7 lat i 8-9 lat. Zajęcia rozpoczynają się po uzbieraniu się grup. Prowadzone są w dzień powszedni lub w soboty.

Przewidywane bloki tematyczne:

„OTO JA”

Zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości, zagadnienia takie jak: autoprezentacja, odkrywanie mocnych stron dziecka, określanie zainteresowań, doświadczenie, że różny, nie znaczy gorszy, dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych.

„OSWOIĆ EMOCJE”

Zajęcia wprowadzające w świat emocji, dostarczają wiedzy na temat emocji, sposobów ich wyrażania i rozpoznawania. Pozwalają na doświadczenie różnic w sposobach przeżywania emocji przez różnych ludzi oraz różnic w reagowaniu na daną sytuację. Uczą mówienia o trudnych emocjach oraz rozpoznawania kiedy mogą się pojawić. Pokazują sposoby radzenia sobie z lękiem, gniewem. Pozwalają doświadczyć akceptacji i prawa do przeżywania własnych uczuć.

„UCZYĆ SIĘ ALE JAK?”

Zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze, motywację do nauki oraz zdolność organizowania nauki.

„TY I TWÓJ CZAS”

Jak planować dzień by na wszystko starczyło czasu? Kiedy i jak odrabiać lekcje by był czas na znajomych, zabawę i relaks? Zajęcia poruszają zagadnienie planowania czasu, rozróżniania rzeczy ważnych i pilnych, podejmowania decyzji i motywacji do działania. Duży nacisk położony jest na dwie najbardziej absorbujące ucznia sfery – naukę i zabawę. Przeznaczone dla dzieci starszych – 10-12 lat.

„JA WŚRÓD LUDZI” Zagadnienie przyjaźni, relacji rówieśniczych, oswajanie z sytuacją wchodzenia w grupę, rozwijanie zdolności współpracy i funkcjonowania ze zwróceniem uwagi na szanowanie potrzeb własnych oraz innych dzieci.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.