Trening umiejętności uczenia się

To zajęcia z psychologiem, które odbywają się w małych grupach (po zebraniu się grupy) lub mogą być prowadzone indywidualnie z młodym człowiekiem.

Prowadzone są metodami aktywnymi, warsztatowymi, które ułatwiają zmianę strategi uczenia się na bardziej efektywną.

Tematy jakie zawierają zajęcia to między innymi:

  • Różnorodne strategie i style uczenia się, jak dopasować tą właściwą.
  • Planowanie nauki.
  • Techniki motywacyjne.
  • Radzenie sobie z emocjami związanymi z nauką.
  • Rozwój twórczego myślenia i wyobraźni.
  • Umiejętności układania celów i konkretnych kroków dochodzenia do nich.
  • Umiejętności indywidualne jakie trzeba posiąść aby efektywnie uczyć się.
  • Jak wzmacniać wiarę w siebie i poczucie pewności.
  • Rozpoznanie własnych potrzeb, rozumienia siebie, które sprzyjają dobremu samorozwojowi.
Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.