Tomasz Dąbrowski

W Stowarzyszeniu dla Rodzin zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Jest także wychowawcą w świetlicy socjoterapeutycznej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog, wychowawca, trener zajęć dydaktycznych i warsztatów.

Staż zawodowy odbył w Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także w Poradni Psychologicznej przy Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych “Pro Familia” w Krakowie.

Jest w trakcie kursu socjoterapii w Akademii Socjoterapii.


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.