Sylwia Kiełbowicz

Pedagog  z doświadczeniem w pracy zawodowej od 2006 roku.

Ukończyła  Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Na  kierunek:  pedagogika ogólna -  specjalizacja - pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna z uprawnieniami do nauczania przedszkolnego

Studia Podyplomowe  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku   Doradztwo Zawodowe z Aktywizacją Osób Niepełnosprawnych

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kurs Interwencji Poznawczo – Behawioralnej Trening Zastępowania Agresji ART.

Kurs kwalifikacyjny - Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 8, 10-12 lat. BATERIA-10/12 [B-10/12], Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. BATERIA-5/6 [B-5/6]

Szkolenie z Akademia Socjoterapii – kurs dla wychowawców pwd

Zakres szkolenia : nabycie umiejętności pracy z grupą, konstruowania i realizacji projektów socjoterapeutycznych oraz praca nad własnym funkcjonowaniem interpersonalnym.

Kierownik Specjalistycznej  Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin na Pradze Północ oraz koordynator projektów.

Prowadzi szkolenia z terapii pedagogicznej, diagnozy pedagogicznej, diagnozy indywidualnej, tworzenie indywidualnego programu pracy z dzieckiem ze  specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Prowadziła szkolenia szkolenia z TUNSS i TPR na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Systematycznie uczestniczyła i uczestniczy w superwizji zespołu, miedzy innymi u Krystyny Grzywińskiej, Hanny Karpińskiej, Teresy Worobiej

Zdobyła doświadczenie zawodowe w Stowarzyszeniu dla Rodzin od 2006 roku.


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.