Nasza oferta


Dla dzieci i młodzieży


Dla dorosłych, rodzin i par

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne
Coaching indywidualny oraz grupowy dla młodzieży i dorosłych

Rodzaje terapii:
Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej
Zajęcia wspomagajšce rozwój dzieci
w wieku 3-6 lat oraz starszych wolniej rozwijajšcych się

Psychoterapia dla dzieci
Psychoterapia dla młodzieży
Terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna
Wspomaganie dojrzałoœci szkolnej

Diagnoza:
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza pedagogiczna
Diagnoza logopedyczna
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
Diagnoza dojrzałoœci szkolnej

Zajęcia edukacyjno - rozwojowe
Zajęcia edukacyjno–rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (przedpołudniowe)
Jak poradzić sobie z sytuacjš egzaminacyjnš
Zajęcia antystresowe
Trening umiejętnoœci uczenia się
Treningi umiejętnoœci społecznych
Badanie potencjału zawodowego
Coaching
Ogarnij stres przed maturą

 

Psychoterapie:
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia rodzin
Psychoterapia par

A także:
Coaching indywidualny oraz grupowy dla młodzieży i dorosłych
Mediacja
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
Terapia wspierajšca w sytuacjach kryzysowych

Dla rodziców


Przede wszystkim:
Warsztaty umiejętnoœci wychowawczych
Poradnictwo wychowawcze
Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD (nadpobudliwoœciš psychoruchowš)
Warsztaty dla rodziców nastolatków
Motywowanie dziecka do nauki
Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Jak rozpoznać czy dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej.
Jak rozpoznać czy dziecko może mieć dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię.
Jak pomóc dziecku zdawać egzaminy

 


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.