Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci – bardziej dostępni

Stowarzyszenie dla Rodzin od 01 grudnia 2012 r. rozpoczęło realizację projektu „Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci – bardziej dostępni”.

Dzięki pozyskanym funduszom od osób prywatnych oraz firm możemy zaproponować dzieciom, młodzieży, rodzinom, dorosłym oraz rodzicom zajęcia z całkowitym lub częściowym dofinansowaniem.

Większość form pomocy przez nas realizowanych jest obecnie dofinansowywana przez sponsorów.

Szczegółowe informacje i ceny zawarte są w cenniku projektu poniżej. Zajęcia grupowe rozpoczynają się po zebraniu minimalnej liczby osób. Zajęcia prowadzą nasi specjaliści.

Zapisy prowadzimy telefonicznie, mailowo (dane kontaktowe) oraz przez stronę internetową.

coretable
Nazwa usługi Czas Stopień dofinansowania** Cena
Nowodwory Zacisze Ząbkowska
dzieci Konsultacje i poradnictwo psychologiczne 50 od 13% do 100% 0,00 zł; 30,00 zł; 40,00 zł; 70,00 zł
Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne 50 od 15% do 100% 0,00 zł; 30,00 zł; 40,00 zł; 60,00 zł
Przygotowanie pisemnej diagnozy
50,00 zł
Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej 50 13% 70,00 zł
Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku 3-6 lat oraz starszych wolniej rozwijających się 50 13% 70,00 zł
Psychoterapia dla dzieci 50 13% 70,00 zł 70,00 zł
Psychoterapia dla młodzieży 50 od 13% do 50% 70,00 zł 70,00 zł
Terapia pedagogiczna 50 od 15% do 100% 0,00 zł; 30,00 zł; 40,00 zł; 60,00 zł
Terapia i profilaktyka
logopedyczna
30 od 13% do 40% 35,00 zł 24,00 zł
30,00 zł
50 70,00 zł 70,00 zł
Wspomaganie dojrzałości szkolnej 50 13% 70,00 zł 70,00 zł
Diagnoza psychologiczna 50 13% 70,00 zł 70,00 zł
Diagnoza pedagogiczna 50 od 15% do 100% 0,00 zł; 30,00 zł; 40,00 zł; 60,00 zł
Diagnoza logopedyczna 50 13% 70,00 zł 70,00 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej* 15% 250,00 zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej 50 13% 70,00 zł 70,00 zł
Uzależnienia: diagnoza, konsultacje, poradnictwo 50 od 50% do 100% 0,00 zł 40,00 zł
Zajęcia edukacyjno–rozwojowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym przedpołudniowe
60 od 37% do 75% 12,00 zł 3,00 zł
Zajęcia terapeutyczne grupowe (dzieci, młodzież) 90 od 10% do 30% 53,00 zł 45,00 zł
Zajęcia socjoterapeutyczne (dzieci, młodzież) 90 od 50% do 70% 18,00 zł 18,00 zł
Jak poradzić sobie z sytuacją egzaminacyjną 60 40% 12,00 zł 12,00 zł
Zajęcia antystresowe 60 40% 12,00 zł 12,00 zł
Trening umiejętności uczenia się 60 40% 12,00 zł 12,00 zł
Treningi umiejętności społecznych 60 40% 12,00 zł 12,00 zł
dorosli Pierwsza konsultacja indywidualna 50 11% 80,00 zł 80,00 zł
Pierwsza konsultacja dla rodzin i par 50 10% 100,00 zł 100,00 zł
Psychoterapia indywidualna 50 11% 80,00 zł 80,00 zł
Psychoterapia rodzinna 50 10% 100,00 zł 100,00 zł
75 170,00 zł 170,00 zł
Psychoterapia par 50 10% 100,00 zł 100,00 zł
75 170,00 zł 170,00 zł
Mediacja 50 10% 100,00 zł 100,00 zł
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne 50 11% 80,00 zł 80,00 zł
Terapia wspierająca w sytuacjach kryzysowych 50 11% 80,00 zł 80,00 zł
rodzice Warsztaty umiejętności wychowawczych 60 40% 12,00 zł
Poradnictwo wychowawcze - dla obojga rodziców 50 11% 110,00 zł
Poradnictwo wychowawcze - dla jednego rodzica 50 11% 80,00 zł
Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD
(nadpobudliwością psychoruchową)
60 40% 12,00 zł
Warsztaty dla rodziców nastolatków 60 40% 12,00 zł
Motywowanie dziecka do nauki 60 40% 12,00 zł
Wspomaganie rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym
60 40% 12,00 zł
Jak rozpoznać czy dziecko ma zaburzenia
integracji sensorycznej
60 od 50% do 100% 0,00 zł; 10,00 zł
Jak rozpoznać czy dziecko może mieć
dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię
60 od 50% do 100% 0,00 zł; 10,00 zł
Jak pomóc dziecku zdawać egzaminy 60 40% 12,00 zł
Uwagi   * - Diagnoza Integracji Sensorycznej wraz z opisem (3 spotkania x 50min + opis)
** - Na zajęcia z częściowym dofinansowaniem przyjmujemy według kolejności zgłoszeń.
       Na miejsca z pełnym dofinansowaniem sponsorów przyjmowane są w pierwszej kolejności
       osoby z zaproszeniami wystawionymi przez OPS, PIK.

Projekt realizowany jest we wszystkich naszych ośrodkach. Mogą korzystać z niego osoby zainteresowane bez rejonizacji i bez specjalnych zaproszeń. Ilość miejsc dofinansowanych zależy od pozyskanego przez nas dofinansowania. Przyjmujemy osoby według kolejności zgłoszeń.

Zapisy prowadzimy telefonicznie, mailowo (dane kontaktowe) oraz przez stronę internetową.


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.