Psychoterapia rodzin

Jest to praca terapeutyczna całej rodziny lub jej części w zależności od potrzeby, rodzaju problemu, specyfiki rodziny. Czasem są to rodzice i dzieci, czasem rodzic i dziecko, czasem sami rodzice, czasem w terapii uczestniczą również dziadkowie.

Najczęściej spotkania odbywają się co 2 – 3 tygodnie, trwają 50 lub 75 minut. Ilość spotkań uzależniona jest od sprawy z jaką zgłasza się rodzina, może to być np. 5 spotkań, kilkanaście lub więcej jeśli taka ma potrzebę rodzina i terapeuta uznaje to za celowe.

Często problemy dzieci (lęki, depresje, zaburzenia odżywiania, trudne zachowania itd.) wiążą się z całą rodziną i szybszą i efektywniejszą pomoc można uzyskać gdy w terapii bierze udział cała rodzina. Rodzina to też najbliższe osoby i w oparciu o ich pomoc wielokrotnie łatwiej jest poradzić sobie z problemami. Czasem aby osiągnąć zmianę u pojedynczej osoby niezbędna jest zmiana wszystkich osób w rodzinie.

W terapii rodzinnej pracuje się między innymi nad:

  • poprawą porozumiewania się,
  • lepszym rozumieniem siebie nawzajem,
  • umiejętnością wyrażania własnych uczuć,
  • nie przekraczaniem granic innych, lub większym otworzeniem się wobec innych,
  • podziałem ról, zadań,
  • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
  • zrozumieniem źródeł zachowania poszczególnych osób w rodzinie – czasem wynikających z doświadczeń poprzednich pokoleń,
  • poradzeniem sobie z nadmiernym stresem,
  • przejściem przez naturalne kryzysy rozwojowe w rodzinie,
  • poradzeniem sobie z rozstaniami, utratami, traumami i nad wieloma innymi sprawami.

Celem terapii rodzinnej najczęściej jest uzyskanie większe go komfortu życia, wzmocnienie więzi, poprawa relacji nauczenie się czerpania przyjemności z kontaktów z innymi osobami w rodzinie, a i czasem uniezależnienie się od rodziny, uzyskanie możliwości życia jako odrębna jednostka.

Nasi specjaliści pracują wykorzystując różne podejścia terapeutyczne: systemowe, psychodynamiczne, komunikacyjne, strukturalne i inne.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.