Psychoterapia par

To spotkania terapeuty z parą. Najczęściej spotkania odbywają się co 2 tygodnie, trwają 50 lub 75 minut.

W terapii warto by brały udział pary, które przeżywają kryzys w związku, trudności i konflikty, a także chcą w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.
Spotkania pomagają rozpoznać aktualny problem w parze, zrozumieć z czego on wynika, co podtrzymuje destrukcyjne zachowania, doprecyzować o co tak naprawdę chodzi, wyrazić w szczery sposób swoje uczucia, myśli. Pomagają w poprawieniu sposobu komunikowania się. Pomaga przełamać bariery komunikacyjne i emocjonalne w związku zrozumieć w jaki sposób problem jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego. Spotkania mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz nauczyć rozwiązywać konflikt z korzyścią dla obojga.

Głównym celem terapii par jest zminimalizowanie barier utrudniających rozwój związku jako całości i rozwój partnerów jako odrębnych osób. W czasie spotkań istnieje możliwość poznania wzajemnie swoich indywidualnych cech, potrzeby i motywacji. Terapia jest szansą pomocy w uzyskaniu równowagi w związku, nauczeniu się przechodzenia przez naturalne kryzysy rozwojowe dla związków. Pogłębia i umacnia więź między partnerami. Uczy słuchania się nawzajem i wrażliwości na potrzeby drugiej osoby. Pomaga utrzymać dobre relacje z rodzinami, z których pochodzimy.

Czasem też pomaga zgłośnić niewypowiedziane emocje, poglądy, wartości, różnice i podjąć w spokojny sposób decyzję o rozstaniu w związku.

Spotkania z terapeuta mogą również stanowić przygotowanie się pary do dalszego wspólnego życia, rozwiązanie na początku związku trudności, które mogłyby w przyszłości go niszczyć.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.