Psychoterapia indywidualna

To forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby, czas jednego spotkania to 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, najczęściej trwa ok. 1 – 3 lata, w zależności od potrzeb Pacjenta oraz zakładanych celów. Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej ok. pół rocznej nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

Może być również potrzebna terapia wspierająca lub forma interwencji kryzysowej, wówczas spotkania mogą być intensyfikowane w przeciągu np. 3 miesięcy.

W trakcie sesji terapeutycznych budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie, badanie motywów zachowań, przyglądanie się schematom myślenia oraz wzorcom wchodzenia w relacje. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące komfort życia. Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym ok. 3 wizyty, podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się czy dana osoba jej odpowiada.

Przykładowe powody kiedy osoby zgłaszają się do psychoterapii to:

 • zmagają się z trudnościami w sytuacjach życiowych;
 • odczuwają różnego rodzaju obawy, przygnębienie, niezadowolenie;
 • przeżywają stany depresyjne lub lękowe,
 • odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić,
 • przeżywają zmienne nastroje;
 • odczuwają brak satysfakcji życiowej;
 • doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi osobami;
 • mają problemy w relacjach rodzinnych czy z partnerem,
 • chcą poznać przyczyny swoich problemów,
 • przeżywają trudności w kontaktach z ludźmi,
 • mają obniżone poczucie swojej wartości,
 • chcą lepiej poznać siebie,
 • chcą lepiej radzić sobie w życiu, zwiększyć jego komfort, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć i wiele innych.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.