Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

To konsultacja z psychologiem dziecięcym na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka.

Dzięki takim spotkaniom rodzice potrafią lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy, sytuacje w codziennym życiu, które stymulują rozwój jego dziecka.

Razem z psychologiem dopasowują sposoby działania do ich konkretnego dziecka. Taka konsultacja może też poprzedzać diagnozę psychologiczną czy pedagogiczną dziecka.

W sytuacji gdy rodzice chcieliby skonsultować się przede wszystkim w sprawach wychowawczych, w naszej ofercie są tzw. konsultacje wychowawcze ze specjalistą psychologiem z tego zakresu.

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą z psychologiem czy psychoterapeutą określić jakie są podstawowe trudności osoby zgłaszającej się, jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy dla określonego rodzaju trudności i danej osoby. Specjalista wstępnie zdiagnozuje z czego trudność może wynikać, jeśli to będzie konieczne pokieruje do innych specjalistów aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Porada psychologiczna to kilka do kilkunastu spotkań w czasie których specjalista pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Ułatwia zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumieniu innych osób. Da wsparcie w sytuacjach kryzysowych, pomoże ustalić cele i kroki działania osoby, pomoże uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla osoby, pomoże przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych czy innych.

Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie sposobów najlepszego dla pacjenta jego rozwiązania. Doradzi co można dalej robić aby zmieniać się w pożądanym dla danej osoby kierunku.

Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności, wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

Młodzież przed 18 rokiem życia może korzystać z pomocy za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną. Z pomocy psychologicznej warto skorzystać gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia.
  • Doświadcza się niepokój, lęk lub duży strach, przygnębienie, małe poczucie wartości, depresję, silne napięcie, stres, obsesyjne myśli, niechęć do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy.
  • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie(tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.