Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest odpowiedzią na efekt badania logopedycznego i postawioną diagnozę. Plan i poszczególne działania są indywidualnie dostosowane do możliwości dziecka/osoby dorosłej i różnią się w zależności od przyczyny nieprawidłowego rozwoju mowy lub jej utraty (np. w wyniku urazu u osoby dorosłej).

Ogólnym celem terapii jest poprawa umiejętności skutecznej komunikacji.

Terapia logopedyczna obejmuje m.in.:

 • przygotowanie artykulatorów do skutecznej pracy poprzez wykonywanie ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych,

 • ćwiczenia słuchowe,

 • wywołanie i utrwalenie poprawnej realizacji głosek przy zachowaniu metody stopniowania trudności,

 • rozwijanie świadomości fonologicznej, czyli sprawniejsze posługiwanie się drobnymi elementami językowymi, takimi jak sylaby lub fonemy,

 • wzbogacanie słownictwa, umiejętności wypowiadania się.

Nasi terapeuci proponują wsparcie w przypadkach:

 • opóźnionego rozwoju mowy,

 • nieprawidłowej wymowy głosek (np. seplenienia przy głoskach „s, z, c, dz”, „sz, ż, cż, dż” i innych, nietypowego brzmienia „r”),

 • zastępowania jednej głoski inną (dziecko mówi np. „lowel” zamiast „rower”, „tot” zamiast „kot”),

 • mowy bezdźwięcznej (np. „puta” zamiast „buda”, „fósek” zamiast „wózek”),

 • mowy nosowej,

 • nieprawidłowej mowy u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

nieprawidłowej wymowy u osób dorosłych.

Logopedzi współpracują z opiekunami dziecka - pokazują formy ćwiczeń, przekazują zalecenia, razem z rodzicem ustalają dogodny czas pracy w domu. Powtarzanie trenowanych umiejętności jest  koniecznym warunkiem do ich utrwalenia a tym samym do zmiany nawyku nieprawidłowej wymowy.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które pomogą rozwiać wątpliwości związane z nabywaniem mowy przez najmłodsze dzieci oraz będą źródłem inspiracji dla zabaw sprzyjających jej prawidłowemu rozwojowi.

Prowadzimy również diagnozę logopedyczną.

 


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.