Diagnoza i terapia logopedyczna dla dorosłych

Naszą pomoc kierujemy do  osób dorosłych, które mają trudności w komunikowaniu się spowodowane uszkodzeniami i zaburzeniami układu nerwowego (udary, guzy mózgu, wypadki komunikacyjne).

Zapewniamy kompleksową diagnozę i terapię:

Afazji  (zaburzenia językowe powstałe w wyniku organicznego   uszkodzenia mózgu)

Dyzartrii  (zaburzenie wymowy polegające na niewłaściwym funkcjonowaniu aparatu  mowy, (języka, podniebienia, gardła, krtani) spowodowane uszkodzeniem centralnego lub obwodowego układu nerwowego

Czas trwania  zajęć oraz ich częstotliwość ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta.

Zajęcia  poprowadzi wykwalifikowany logopeda  w formie terapii indywidualnej

Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie. Kontakt:  (22) 290-53-90; kom: 696 509 924


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.