Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

To konsultacje z rodzicem w sprawie występujących trudności szkolnych czy innych sytuacji związanych z niepowodzeniami szkolnymi lub pomocą dziecku z zakresu terapii pedagogicznej, reedukacji.

Czasem jest to instruktaż dla rodziców jak pracować z ich konkretnym dzieckiem w domu, może być dodatkową formą pomocy gdy nasz specjalista prowadzi terapię pedagogiczną czy logopedyczną z dzieckiem.

Może to być wsparcie rodzica w sposobach motywowania dziecka do nauki, wzmacniania jego samooceny w tym zakresie.

Może dotyczyć dzieci i młodzieży 7-18 letnich z trudnościami szkolnymi i dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią, leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją, z wadami słuchu fonematycznego, dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej, dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej, z problemami z koncentracją uwagi, mniej sprawnych manualnie, ruchowo, grafomotorycznie; tych, którzy mają problemy z nauką.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.