Terapia wspierająca w sytuacjach kryzysowych

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną.

Są to spotkania z psychologiem, które dają wsparcie doraźne w sytuacjach kryzysowych, w razie potrzeby mogą odbywać się więcej razy w tygodniu, a pojedyncze spotkania mogą być dłuższe.

Psycholog pomoże ustalić najbliższe cele i kroki działania osoby, pomoże uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla osoby, pomoże poszukać nowych sposobów rozwiązania trudności, doradzi do jakich specjalistów warto zgłosić się po pomoc, jakie inne instytucje czy ośrodki są w stanie udzielić fachowej pomocy, doradzi jakie procedury formalne są możliwe do wykonania w danej sytuacji, pomoże przejść przez naturalne kryzysy czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych.

Najczęściej terapię kryzysową wykorzystuje się w sytuacjach doświadczania równego rodzaju przemocy w tym przemocy domowej, utraty bliskiej osoby (śmierć, rozwód, rozstanie), zmiana pracy czy miejsca zamieszkania, uczestniczenie w jakimś otwartym konflikcie, utrata pracy, nadmierny stres w pracy, mobing i inne.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.