Zapraszamy młodzież gimnazjalną na warsztaty umiejętności społecznych

Grupa jest przeznaczona dla młodzieży z problemami w relacjach rówieśniczych, spędzającej mało czasu z rówieśnikami, unikającej spotkań z kolegami.

Młodzież będzie miała okazje na nabycie umiejętności prezentacji, autoprezentacji, poprawienia komunikacji z innymi (także z rodzicami), spędzenia czasu bez komputera z rówieśnikami.

Ćwiczenia w formie zabaw i gier przeplatane są psychoedukacyjnymi rozmowami na tematy trudne (profilaktyka uzależnień, niebezpieczeństwa w Internecie, rozwój psychofizyczny człowieka itp.).

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją indywidualną. Konsultacja dla rodziców w cenie 100 zł, spotkania z młodzieżą raz w tygodniu to koszt 40 zł za 1,5 godz.

 

Warsztaty prowadzone są w Zespole „Nowodwory”:
ul. Nowodworska 35 m 51;
03-133 Warszawa. 
Tel/fax: (22) 290-53-90; kom: 696 509 924.


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.