Dla dzieci i młodzieży

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny. […]

Terapia pedagogiczna Read More »

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

To konsultacje z rodzicem w sprawie występujących trudności szkolnych czy innych sytuacji związanych z niepowodzeniami szkolnymi lub pomocą dziecku z zakresu terapii pedagogicznej, reedukacji. Czasem jest to instruktaż dla rodziców jak pracować z ich konkretnym dzieckiem w domu, może być dodatkową formą pomocy gdy nasz specjalista prowadzi terapię pedagogiczną czy logopedyczną z dzieckiem. Może to

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne Read More »

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

To konsultacja z psychologiem dziecięcym na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka. Dzięki takim spotkaniom rodzice potrafią lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy, sytuacje w codziennym życiu, które stymulują rozwój jego dziecka. Razem z psychologiem dopasowują sposoby działania do ich konkretnego dziecka. Taka konsultacja może też poprzedzać

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne Read More »