Dla dorosłych, rodzin i par

Poradnictwo wychowawcze

To spotkania indywidualne rodziców z psychologiem specjalizującym się w edukacji wychowawczej rodziców, na temat znalezienie i nauczenia się nowych sposobów wychowawczych, dopasowania ich do konkretnego dziecka. Specjalista pracuje z rodzicami nad rozpoznaniem sytuacji trudnych wychowawczo, zrozumieniem z czego one wynikają, jak mogą ich rodzice uniknąć, jak inaczej się zachować żeby uzyskać dobry efekt wychowawczy, czego …

Poradnictwo wychowawcze Read More »

Psychoterapia par

To spotkania terapeuty z parą. Najczęściej spotkania odbywają się co 2 tygodnie, trwają 50 lub 75 minut. W terapii warto by brały udział pary, które przeżywają kryzys w związku, trudności i konflikty, a także chcą w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.Spotkania pomagają rozpoznać aktualny problem w parze, zrozumieć z czego on wynika, co …

Psychoterapia par Read More »

Psychoterapia rodzin

Jest to praca terapeutyczna całej rodziny lub jej części w zależności od potrzeby, rodzaju problemu, specyfiki rodziny. Czasem są to rodzice i dzieci, czasem rodzic i dziecko, czasem sami rodzice, czasem w terapii uczestniczą również dziadkowie. Najczęściej spotkania odbywają się co 2 – 3 tygodnie, trwają 50 lub 75 minut. Ilość spotkań uzależniona jest od …

Psychoterapia rodzin Read More »

Psychoterapia indywidualna

To forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby, czas jednego spotkania to 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, najczęściej trwa ok. 1 – 3 lata, w zależności od potrzeb Pacjenta …

Psychoterapia indywidualna Read More »