Aktualności

Coaching

Coaching – czym jest?.
To forma pomocy inna niż poradnictwo czy terapia, choć dotyczyć może tych samych obszarów życia i typów problemów.
Coach pracuje za pomocą pytań. Nie stawia diagnozy. Zachęca do sformułowania celów i opracowywania planu ich osiagnięcia. Skargi i marzenia „przerabiane są“ na cele i plany działań. Coach  w rozmowie dba też o wsparcie motywacji i poziomu energii klienta. Nigdy nie daje rad, ani nie poucza.

Psychoterapia grupowa - analityczna

Aktualnie prowadzimy nabór do nowej, długoterminowej grupy psychoterapeutycznej. Konsultacje do grupy odbywają się od III.2014 Planowane rozpoczęcie spotkań grupy po wakacjach 2014.

Zajęcia terapii grupowej i konsultacje są częściowo dofinansowywane. Koszt konsultacji 50 minutowej to 50zł, koszt sesji terapeutycznej grupy – 1,5 godzinnej również 50zł.

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku 3-5 lat

Stowarzyszenie dla rodzin zaprasza na zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez dwie osoby w tym terapeutę pedagogicznego.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy) od godz. 10 do 13 w zespole "Ząbkowska". Zajęcia są częściowo dofinansowane a ich koszt to 3 zł od godziny zajęć.

Nasze cele:
  • Adaptacja dzieci w grupie społecznej
  • Przygotowanie edukacyjne
  • Rozwinięcie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań dzieci.

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację nowego projektu „Pomoc psychologiczna dla młodzieży” ze szkół ponad gimnazjalnych.

Zajęcia mają na celu udzielenie młodzieży w wieku dorastania pomocy psychologicznej o charakterze wsparciowym i terapeutycznym.

Dzięki pozyskanym przez naszą organizację sponsorom zajęcia są dofinansowywane w ponad 50%, rodzice dopłacają 40zł za spotkanie z psychologiem, projekt realizowany jest w ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenia.

Strony


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.