Aktualności

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację nowego projektu „Pomoc psychologiczna dla młodzieży” ze szkół ponad gimnazjalnych.

Zajęcia mają na celu udzielenie młodzieży w wieku dorastania pomocy psychologicznej o charakterze wsparciowym i terapeutycznym.

Dzięki pozyskanym przez naszą organizację sponsorom zajęcia są dofinansowywane w ponad 50%, rodzice dopłacają 40zł za spotkanie z psychologiem, projekt realizowany jest w ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenia.

Zajęcia wyrównawcze

Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację nowego projektu „Zajęcia wyrównawcze” dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.

Zajęcia mają na celu wyrównanie zaległości z zakresu nauki szkolnej oraz pracę nad podstawowymi trudnościami poznawczymi dziecka.

Dzięki pozyskanym przez naszą organizację sponsorom zajęcia są dofinansowywane w ponad 50%, rodzice dopłacają 25zł za godzinę lekcyjną, projekt realizowany jest w ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenia.

Strony


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.