Aktualności

Psychodietetyka

Zapraszamy na konsultacje oraz poradnictwo z zakresu PSYCHODIETETYKI. Nasz doświadczony Psychodietetyk pomoże rozwiązać problemy motywacyjne, emocjonalne, związane z myśleniem i automatycznymi zachowaniami, które najczęściej leżą u podstaw problemów z jedzeniem.

Pomoc kierujemy do młodzieży, dorosłych oraz całych rodzin które potrzebują wsparcia z zakresu:

  • Zaburzeń odżywiania (anoreksji, bulimii) i innych chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem,

  • Niewłaściwego stosowania diet

Diagnoza i terapia logopedyczna dla dorosłych

Naszą pomoc kierujemy do  osób dorosłych, które mają trudności w komunikowaniu się spowodowane uszkodzeniami i zaburzeniami układu nerwowego (udary, guzy mózgu, wypadki komunikacyjne).

Zapewniamy kompleksową diagnozę i terapię:

Afazji  (zaburzenia językowe powstałe w wyniku organicznego   uszkodzenia mózgu)

Dyzartrii  (zaburzenie wymowy polegające na niewłaściwym funkcjonowaniu aparatu  mowy, (języka, podniebienia, gardła, krtani) spowodowane uszkodzeniem centralnego lub obwodowego układu nerwowego

Grupa terapeutyczna dla dzieci z Zespołem Aspergera rok szkolny 2014/2015

Stowarzyszenie dla Rodzin informuje, że rusza nabór do długoterminowej grupy terapeutycznej dla dzieci w wieku 6-8 lat z diagnozą Zespołu Aspergera.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2014r i będą się odbywać jeden raz w tygodniu przez 60 min.

Grupa będzie prowadzona pod nadzorem dwóch terapeutów.

Program zajęć będzie obejmował m.in:

Strony


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.