Aktualności

Warsztaty - „Czy chcę być rodzicem?”

Decyzja o posiadaniu dziecka jest jedną z najtrudniejszych decyzji w dorosłym życiu, ponieważ wiąże się z dużą odpowiedzialnością , jest nieodwracalna, dokonuje rewolucji w naszym dotychczasowym życiu, jest nowa i nieznana tak dla przyszłej matki jak i dla przyszłego ojca.

Nikt nie uczy nas sztuki bycia rodzicem, nikt też nie wie jak sobie z nią poradzi.

Równie trudną decyzją jest decyzja o nieposiadaniu dziecka.

Do pewnego momentu jest możliwość zmiany decyzji ale czas na jej podjęcie jest biologicznie ograniczony.

Warsztaty dla rodziców: „Jak kochać dziecko?”

Bycie rodzicem to jedno z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych zadań jakie stawia nam życie. Zadanie bardzo trudne, do którego często nie jesteśmy przygotowani. Mamy dla Państwa dobrą wiadomość!

MOŻNA SIĘ TEGO NAUCZYĆ. POMOŻEMY WAM!

DLA KOGO?

Warsztat ten przygotowany został dla rodziców potrzebujących pomocy, zrozumienia i wsparcia, którzy szukają nowej formuły rodzicielstwa, są otwarci i chętni do zmian.

OPIS WARSZTATU:

Rusza nabór do Grupy rozwoju umiejętności społecznych

Zapraszamy dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej, które przeżywają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, do wzięcia udziału w grupie umiejętności społecznych.

Celem zajęć jest przede wszystkim umożliwienie dzieciom podniesienia poczucia własnej wartości, odreagowania silnych emocji oraz przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych.

Dzięki zajęciom grupowym dzieci będą miały okazje przyjrzeć się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi dziećmi, otrzymać wsparcia od innych uczestników zajęć oraz dostać informacje zwrotne na swój temat.

Strony


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.