Aktualności

Rusza nabór do Grupy rozwoju umiejętności społecznych

Zapraszamy dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej, które przeżywają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, do wzięcia udziału w grupie umiejętności społecznych.

Celem zajęć jest przede wszystkim umożliwienie dzieciom podniesienia poczucia własnej wartości, odreagowania silnych emocji oraz przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych.

Dzięki zajęciom grupowym dzieci będą miały okazje przyjrzeć się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi dziećmi, otrzymać wsparcia od innych uczestników zajęć oraz dostać informacje zwrotne na swój temat.

Strony


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.