Aktualności

Rusza nabór do grupy „Teatru Forum”

Zapraszamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowaną udziałem w grupie teatralno - rozwojowej, której efektem końcowym będzie stworzenie i zaprezentowanie spektaklu w formule Teatru Forum.

Celem udziału w grupie rozwojowo-teatralnej jest wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji interpersonalnej. Udział w zajęciach przyczyni się także do lepszego rozumienia siebie, radzenia sobie ze stresem bądź innymi trudnymi sytuacjami.

Warsztaty - „Czy chcę być rodzicem?”

Decyzja o posiadaniu dziecka jest jedną z najtrudniejszych decyzji w dorosłym życiu, ponieważ wiąże się z dużą odpowiedzialnością , jest nieodwracalna, dokonuje rewolucji w naszym dotychczasowym życiu, jest nowa i nieznana tak dla przyszłej matki jak i dla przyszłego ojca.

Nikt nie uczy nas sztuki bycia rodzicem, nikt też nie wie jak sobie z nią poradzi.

Równie trudną decyzją jest decyzja o nieposiadaniu dziecka.

Do pewnego momentu jest możliwość zmiany decyzji ale czas na jej podjęcie jest biologicznie ograniczony.

Warsztaty dla rodziców: „Jak kochać dziecko?”

Bycie rodzicem to jedno z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych zadań jakie stawia nam życie. Zadanie bardzo trudne, do którego często nie jesteśmy przygotowani. Mamy dla Państwa dobrą wiadomość!

MOŻNA SIĘ TEGO NAUCZYĆ. POMOŻEMY WAM!

DLA KOGO?

Warsztat ten przygotowany został dla rodziców potrzebujących pomocy, zrozumienia i wsparcia, którzy szukają nowej formuły rodzicielstwa, są otwarci i chętni do zmian.

OPIS WARSZTATU:

Strony


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.