Aktualności

Rusza nabór do grupy „Teatru Forum”

Zapraszamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowaną udziałem w grupie teatralno - rozwojowej, której efektem końcowym będzie stworzenie i zaprezentowanie spektaklu w formule Teatru Forum.

Celem udziału w grupie rozwojowo-teatralnej jest wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji interpersonalnej. Udział w zajęciach przyczyni się także do lepszego rozumienia siebie, radzenia sobie ze stresem bądź innymi trudnymi sytuacjami.

Warsztaty - „Czy chcę być rodzicem?”

Decyzja o posiadaniu dziecka jest jedną z najtrudniejszych decyzji w dorosłym życiu, ponieważ wiąże się z dużą odpowiedzialnością , jest nieodwracalna, dokonuje rewolucji w naszym dotychczasowym życiu, jest nowa i nieznana tak dla przyszłej matki jak i dla przyszłego ojca.

Nikt nie uczy nas sztuki bycia rodzicem, nikt też nie wie jak sobie z nią poradzi.

Równie trudną decyzją jest decyzja o nieposiadaniu dziecka.

Do pewnego momentu jest możliwość zmiany decyzji ale czas na jej podjęcie jest biologicznie ograniczony.

Strony


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.