Aktualności

Zapraszamy młodzież gimnazjalną na warsztaty umiejętności społecznych

Grupa jest przeznaczona dla młodzieży z problemami w relacjach rówieśniczych, spędzającej mało czasu z rówieśnikami, unikającej spotkań z kolegami.

Młodzież będzie miała okazje na nabycie umiejętności prezentacji, autoprezentacji, poprawienia komunikacji z innymi (także z rodzicami), spędzenia czasu bez komputera z rówieśnikami.

Psycholog dziecięcy, terapia dziecka, pomoc psychologiczna

Pomożemy Twojemu Dziecku:

  • W radzeniu sobie z niepokojem, lękiem, strachem
  • W budowaniu poczucia własnej wartości i odkrywaniu swoich mocnych stron
  • W znalezieniu sposobów skutecznego uczenia się
  • W radzeniu sobie w kontaktach z innymi ludźmi
  • Nauczymy Twoje dziecko jak, radzić sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami dnia codziennego
  • Poradzimy, jak przetrwać chwile kryzysu związanego z rozwodem rodziców
  • Poprowadzimy zajęcia wspomagające rozwój psychospołeczny
  • Pomożemy Tobie lepiej rozumieć własne dziecko i jego potrzeby

Strony


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.