Zajęcia wyrównawcze

Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację nowego projektu „Zajęcia wyrównawcze” dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.

Zajęcia mają na celu wyrównanie zaległości z zakresu nauki szkolnej oraz pracę nad podstawowymi trudnościami poznawczymi dziecka.

Dzięki pozyskanym przez naszą organizację sponsorom zajęcia są dofinansowywane w ponad 50%, rodzice dopłacają 25zł za godzinę lekcyjną, projekt realizowany jest w ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenia.

Dla dzieci z rodzin w bardzo trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zorganizowania całkowicie bezpłatnych zajęć, decyzję o całkowitym finansowaniu zajęć podejmują sponsorzy rozpatrując sytuację danego dziecka.

Zajęcia prowadzone są we wszystkich naszych ośrodkach. Zapisy na zajęcia i szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z naszymi ośrodkami. Na zajęcia przyjmujemy według kolejności zgłoszeń.