Zajęcia grupowe dla dzieci zagrożonych przemocą rówieśniczą

Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi zapisy  na zajęcia przeznaczone dla dzieci ze szkół podstawowych w wieku 10 – 12 lat. Szczególnie zapraszamy dzieci, które stykają się ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej

Celem terapeutycznym jest zaspokajanie potrzeb takich jak:

  • przynależność do grupy
  • aprobata ze strony rówieśników
  • wyrażanie siebie
  • poznawanie swoich mocnych stron.
  • Rozpoznawanie i dostrzeganie przemocy rówieśniczej

Dzieci zastanowią się nad tym dlaczego dręczyciel stosuje przemoc, a ofiary i świadkowie milczą.

Dowiedzą się, jak i gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji.

Zajęcia  poprowadzi wykwalifikowany psycholog metodą warsztatową, polegającą na uczeniu się poprzez doświadczenie i wyciąganie wniosków z przeżytych sytuacji

Szczegółowe informacje w sekretariacie stowarzyszenia, Kontakt:  (22) 290-53-90; kom: 696 509 924