Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w nauce

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza na zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 10 – 12 lat.

Mające trudności z motywacją do nauki,

Wykazujące niechęć do szkoły i nauczycieli,

Mające kłopoty w nauce niezwiązane z deficytami rozwojowymi

Nie umiejące zorganizować sobie czasu do nauki i zabawy.

Celem terapeutycznym jest zaspokajanie potrzeb rozwojowych takich jak:

  • przynależność do grupy
  • aprobata ze strony rówieśników,
  • wyrażanie siebie
  • poznawanie swoich mocnych stron.
  • wyrażaniu emocji dotyczących szkoły, nauki, nauczycieli.

Zajęcia  poprowadzi wykwalifikowany psycholog metodą warsztatową, polegającą na uczeniu się poprzez doświadczenie i wyciąganie wniosków z przeżytych sytuacji (burza mózgów, praca w grupach,  zabawy aktywizujące, prace plastyczne, rundka, praca indywidualna).

Szczegółowe informacje w sekretariacie stowarzyszenia, Kontakt:  (22) 290-53-90; kom: 696 509 924