Zajęcia adaptacyjne do przedszkola

Jeśli Twoje dziecko nie dostało się do przedszkola lub jeśli chcesz obniżyć jego stres przed pójściem do przedszkola – te zajęcia są dla niego!

Podczas zajęć uczymy współpracy i działania w grupie, akceptacji innych dzieci, niektórych zasad panujących w przedszkolu, wesołych piosenek i radości tworzenia!

Program oparty jest na rozwoju 8 inteligencji Gardnera (językowej, logiczno-matematycznej, muzycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej, przyrodniczej, przestrzennej, ruchowej) z wykorzystaniem zabaw fundamentalnych, pedagogiki zabawy i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.