Warsztaty Umiejętności Wychowawczych Dla rodziców

Prowadzimy nabór na zajęcia, które odbywają się w drugiej połowie roku 2018.

Warsztaty wakacyjne.

Terminy: 28.07.2018;  04.08.2018;  18.08.2018; 25.08.2018, w godzinach 10-15.

W soboty w Zespole „Zacisze” przy ul. Pszczyńskiej 26 m 57 w Warszawie.

Odpłatne, 430zł za 4 spotkania po 5 godzin (20godzin).

Jak się zapisać

Prowadzimy zapisy telefonicznie 518 452 047; 696 509 924
lub mailowo
sdr.zapisy@interia.pl 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu adresu mailowego kontaktowego. Nasz pracownik przekaże wszystkie niezbędne informacje.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje również kolejność zgłoszeń, można również wpisywać się na zajęcia kolejnych grup warsztatowych jesiennych.

Co zyskują  rodzice uczestniczący w naszych zajęciach, przykłady.

Większa wiedza, kompetencje, umiejętności  rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze.

Poprawa funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, trzymania racjonalnych granic.

Danie rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji.

Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.

Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.

Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.

Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na  wychowywania dzieci.

Przykładowe tematy.

Tematy dopasowywane są do grupy uczestniczących rodziców.

Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.

Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.

Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi głębszą i bliższą.

Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.

Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród;  rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.

Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku.

Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.

Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania – do wieku i możliwości dziecka.

Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem aby byli dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.

Wzmacnianie samodzielności i zaradności  dziecka.

Jak skutecznie chwalić dzieci.

Nabycie umiejętności wychowawczych czy związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców”

Rozstanie jak go przeżyć, typowe reakcje dzieci na rozstanie rodziców w zależności od wieku; jak rozmawiać z byłym współmałżonkiem i jak zadbać, żeby dziecko nie straciło kontaktu z odchodzącym rodzicem.

Specyficzne sposoby radzenia sobie z dziećmi z problemami nadpobudliwości, ADHD; radzenie sobie z objawami i odróżnianie ich od innych trudnych zachowań; klucz do zmiany trudnego zachowania, czyli co się dzieje przed, w trakcie i po trudnych domowych wydarzeniach; jak wprowadzać konkretne sposoby zmieniania zachowań dzieci; zachowania skrajnie trudne, kiedy wybuchamy, sygnały ostrzegawcze, jak wygląda wybuch i jak go przerwać.

Jak lepiej porozumiewać się ze swoim dorastającym dzieckiem, nie tracić z nim kontaktu, utrzymać więź, lepiej zrozumieć czas dorastania, podejmować bardziej trafne decyzje wychowawcze wobec nastolatka, jak radzić sobie z eksperymentami z używkami.

Jak zauważyć kiedy nasze dziecko może wpaść w uzależnienie, jak temu zapobiegać i jak radzić sobie z problemami uzależnień.

Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem w tym od gier komputerowych, telewizji, internetu, telefonów komórkowych itd..

Jak współpracować ze szkołami i przedszkolami, nauczycielami, wychowawcami.