Przedszkolaki – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-4 lat

Stowarzyszenie dla Rodzin ogłasza nabór na zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku (3-4 lat)

Główne założenia zajęć:

  • adaptacja dziecka do grupy rówieśniczej
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z separacją od rodziców;
  • przygotowanie dziecka do funkcjonowania w przedszkolu poprzez przyzwyczajenie do zasad obowiązujących w grupie, stałego rytmu zajęć, zabaw o różnym charakterze: ruchowych, plastycznych, tematycznych, nauki piosenek i wierszyków, ćwiczeń usprawniających rączkę, nauki liczenia, zapoznania z literkami poprzez zabawę;
  • wprowadzenie zajęć psychologicznych polegających na nauce rozpoznawania i wyrażania emocji, rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie, budowania poczucia własnej wartości.

Zajęcia prowadzone przez psychologa metodą autorską.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i będą trwały do czerwca odbywać się będą od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9-12, w zależności od liczebności grupy.

Koszt zajęć 10zł za godzinę