Poradnictwo dotyczące uzależnień

Stowarzyszenie Dla Rodzin prowadzi poradnictwo dla osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia, a także dla osób zagrożonych wystąpieniem tego problemu.

Nasze wsparcie obejmuje następujące działania:

  • Udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy i systemie lecznictwa dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z rodzin z problemem uzależnień
  • Konsultacje psychologiczne mające na celu wstępne rozpoznanie problemu uzależnienia i współuzależnienia
  • Udzielenie informacji o najbliższej placówce leczenia uzależnienia i współuzależnienia dla osób poszukujących pomocy
  • Motywowanie osób, u których rozpoznano problem uzależnienia lub współuzależnienia do podjęcia leczenia
  • W stowarzyszeniu prowadzone są także różne formy bezpłatnej pomocy, z których mogą korzystać dzieci i młodzież pochodzące z rodzin z problemem uzależnienia lub rodzin zagrożonych wystąpieniem tego problemu.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie bądź mailowo