Grupa terapeutyczna dla dzieci z Zespołem Aspergera – rok szkolny 2015/2016

Ogłaszamy nabór do długoterminowej grupy terapeutycznej dla młodzieży w wieku 16-18 lat z diagnozą Zespołu Aspergera.

Zajęcia rozpoczną się w maju 2015 roku. Będą się odbywać raz w tygodniu po 60 min. Grupa będzie prowadzona  pod nadzorem dwóch
terapeutów.

Program zajęć będzie obejmował m.in.:

  • naukę kształtowania umiejętności społecznych
  • poprawę i rozwój umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych
  • naukę przebywania i współpracy w grupie
  • poprawę umiejętności słuchania
  • naukę konstruktywnego sposobu rozwiązywania problemów

Warsztaty odbywać się będą w Zespole Nowodwory.