Grupa terapeutyczna dla dzieci z Zespołem Aspergera rok szkolny 2015/2016

Stowarzyszenie dla Rodzin informuje, że rusza nabór do długoterminowej grupy terapeutycznej dla dzieci w wieku 6-8 lat z diagnozą Zespołu Aspergera.

Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2016r. i będą się odbywać jeden raz w tygodniu przez 60 min. Grupa będzie prowadzona przez dwie terapeutki.

Program zajęć obejmuje m.in:

  • Naukę kształtowania umiejętności społecznych
  • Poprawę i rozwój umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych
  • Naukę przebywania i współpracy w grupie
  • Poprawę umiejętności słuchania i wykonywania poleceń
  • Naukę konstruktywnego sposobu rozwiązywania problemów
  • Usprawnianie w zakresie motoryki małej i dużej

Kwalifikacja do grupy odbywa się poprzez konsultację z rodzicami/opiekunami dziecka.

Szczegółowe informacje i zapisy do grupy prowadzi: Sekretariat tel.: (22) 290-53-90; ul. Nowodworska 35/51 Warszawa.