Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku 3-6 lat oraz starszych wolniej rozwijających się

Zajęcia oparte na koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, według której najważniejszy jest mądrze organizowany proces uczenia się dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Zakresy wspierania rozwoju umysłowego dziecka:

  • Kształtowanie świadomości własnego ’’ja’’ oraz orientacji przestrzennej,
  • Kształtowanie u dzieci zdolności do rozumnego zachowania w sytuacjach pełnych napięć,
  • Rytmy: wychwytywanie regularności i korzystaniu z nich w różnych sytuacjach,
  • Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw,
  • Klasyfikacja,
  • Umiejętności matematyczne

Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.