Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Warsztaty prowadzone są zgodnie z metodyką opracowaną przez zespół pod kierownictwem prof. T. Wolańczyka. W ramach warsztatów rodzice dowiedzą się:

  • z jakimi trudnościami spotykają się wasze dzieci w domu, szkole, wśród rówieśników i jak sobie z nimi radzić;
  • jak wyrażać swoje prośby, żeby zostały spełnione;
  • jak rozmawiać z dzieckiem żeby nas słuchało;
  • jak ustalać zasady w domu i je respektować;
  • jak radzić sobie z zachowaniem agresywnym i/ lub wybuchami agresywnymi;
  • jak chwalić swoje dzieci;
  • jak rozmawiać z nauczycielem, żeby wspierał nasze dziecko.

Warsztaty obejmują cykl 12 spotkań po 2 godziny.

Ukończenie warsztatów daje możliwość skorzystania z refundacji leków stosowanych w farmakoterapii zespołu ADHD.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.