Psychoterapia dla młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży, to forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden, dwa razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby, czas jednego spotkania to 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, w zależności od potrzeb Pacjenta oraz zakładanych celów.

Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej ok. pół rocznej nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

W trakcie sesji terapeutycznych budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące możliwości rozwojowe młodego człowieka, uzyskanie zmiany w sferach problemowych, zwiększenie satysfakcji i chęci do życia.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym ok. Trzy wizyty, podczas których terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się czy dana osoba jej odpowiada.

Przykładowe powody kiedy zgłaszają się młodzi ludzie do psychoterapii:

 • Doświadcza się niepokój, lęk lub duży strach, przygnębienie, małe poczucie wartości, depresję, silne napięcie, stres, obsesyjne - uporczywe myśli, niechęć do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki.
 • Nie mogą dogadać się z rodzicami.
 • Przeżywa się konflikty i kryzysy.
 • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
 • Odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić.
 • Przeżywają zmienne nastroje, emocje, nad którymi nie potrafią zapanować.
 • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
 • Doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi.
 • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie(tzw. psychosomatyczne).
 • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
 • Chcą lepiej poznać siebie.
 • Chcą lepiej radzić sobie w życiu, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć.
 • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
 • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.
 • Występowanie zachowań ryzykownych i problemowych
 • Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem.
 • Uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji
 • I inne.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.