Nasza oferta


Dla dzieci i młodzieży


Dla dorosłych, rodzin i par

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne
Coaching indywidualny oraz grupowy dla młodzieży i dorosłych

Rodzaje terapii:
Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej
Zajęcia wspomagajšce rozwój dzieci
w wieku 3-6 lat oraz starszych wolniej rozwijajšcych się

Psychoterapia dla dzieci
Psychoterapia dla młodzieży
Terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna
Wspomaganie dojrzałoœci szkolnej

Diagnoza:
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza pedagogiczna
Diagnoza logopedyczna
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
Diagnoza dojrzałoœci szkolnej

Zajęcia edukacyjno - rozwojowe
Zajęcia edukacyjno–rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (przedpołudniowe)
Jak poradzić sobie z sytuacjš egzaminacyjnš
Zajęcia antystresowe
Trening umiejętnoœci uczenia się
Treningi umiejętnoœci społecznych

 

Psychoterapie:
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia rodzin
Psychoterapia par

A także:
Coaching indywidualny oraz grupowy dla młodzieży i dorosłych
Mediacja
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
Terapia wspierajšca w sytuacjach kryzysowych

Dla rodziców


Przede wszystkim:
Warsztaty umiejętnoœci wychowawczych
Poradnictwo wychowawcze
Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD (nadpobudliwoœciš psychoruchowš)
Warsztaty dla rodziców nastolatków
Motywowanie dziecka do nauki
Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Jak rozpoznać czy dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej.
Jak rozpoznać czy dziecko może mieć dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię.
Jak pomóc dziecku zdawać egzaminy