Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą z psychologiem czy psychoterapeutą określić jakie są podstawowe trudności osoby zgłaszającej się, jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy dla określonego rodzaju trudności i danej osoby. Specjalista wstępnie zdiagnozuje z czego trudność może wynikać, jeśli to będzie konieczne pokieruje do innych specjalistów aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Porada psychologiczna do kilka do kilkunastu spotkań w czasie których specjalista pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Ułatwia zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumieniu innych osób. Da wsparcie w sytuacjach kryzysowych, pomoże ustalić cele i kroki działania osoby, pomoże uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla osoby, pomoże przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych czy innych.

Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie sposobów najlepszego dla pacjenta jego rozwiązania. Doradzi co można dalej robić aby zmieniać się w pożądanym dla danej osoby kierunku.

Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności, wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną. Z pomocy psychologicznej warto skorzystać gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia.
  • Doświadcza się niepokój, lęk lub duży strach, przygnębienie, małe poczucie wartości, depresję, silne napięcie, stres, obsesyjne myśli, niechęć do kontaktu z ludźmi.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy w związkach, relacjach rodzinnych.
  • Zaistniały sytuacje trudnych rozstań lub rozwodu.
  • Powstają trudności w pracy, szkole, wśród innych osób.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie(tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.

Metoda poradnictwa i konsultacji zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.