Mediacja

To sposób rozwiązywania konfliktu poprzez dialog. Jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporów sądowych ale także sytuacji, które nie trafiły jeszcze do sądu i mogą być rozwiązane w sposób polubowny.

Mediacja to również okazja do nauczenia się rozwiązywania trudnych sytuacji np. w rodzinie poprzez rozmowę, dialog.

W czasie uczestniczenia w mediacji osoby uczą się nowego sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu, w innych sytuacjach.

Mediacja jest dobrowolna dla każdej ze stron, można w czasie trwania mediacji zrezygnować z dalszego w niej udziału.

Mediacje odbywają się przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, który czuwa nad jego przebiegiem, wspiera proces dochodzenia do rozwiązań satysfakcjonujących strony. Istotną cecha mediacji jest jej poufność. Możesz swobodnie mówić o tym, o czym przed sądem, czy w obecności innych osób nie chciałbyś rozmawiać. Informacje przekazane mediatorowi w toku mediacji są poufne, mediator nie może być powołany na świadka w ewentualnym procesie stron.

Mediacje można wykorzystywać do rozwiązywania, np. sytuacji: problemów rodzinnych, sytuacji rozwodzenia się, uregulowania kwestii kontaktów z dzieckiem czy sposobu użytkowania mieszkanie, opłat, gdy dziecko ma konflikt z rówieśnikami, z nauczycielami, gdy jesteś skonfliktowany z pracodawcą, koleżanką lub kolega z pracy itp.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.