Kadra

Specjaliści Zespołów swoją pracę superwizują u osób z certyfikatami:

  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Psycholodzy

Bartłomiej Goworek - Absolwent psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Specjalizacja Psychologia Rodziny

Aldona Olszewska – Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie kończy czteroletnie szkolenie podyplomowe w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Iwona Krawczak – Psycholog, diagnosta, interwent kryzysowy.

Olga Rostkowska-Wachowicz – psycholog, w trakcie całościowego kursu psychoterapii w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych, rekomendowanym przez PTP.

Agnieszka Lipska – psycholog, prowadzi psychoterapię dla dorosłych w podejściu analitycznym.

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk - Psycholog / Psychoterapeuta / Trener -  absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Marta Wasilewska – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia).

Agnieszka Amzel - psycholog, diagnosta i terapeuta dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, trener warsztatów umiejętności wychowawczych rodziców w wieku przedszkolnym, specjalista z zakresu bajkoterapii („Zacisze”).

Magdalena Dulęba–Basior – psycholog i terapeuta integracji sensorycznej, („Zacisze”).

Milena Kiersikowska – psycholog, logopeda, specjalistka z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym („Nowodwory”).

Małgorzata Orzeł – psycholog, diagnosta, psychoterapeutka rodzin, dorosłych, dzieci, („Zacisze”).

Anna Szymczak – psycholog (specjalność kliniczna), psychoterapeutka dorosłych, rodzin, par, edukator, trener warsztatów umiejętności wychowawczych, („Zacisze”).

Edyta Żegarska - psycholog, specjalistka z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, („Nowodwory”).

Agnieszka Bujkiewicz - psycholog

Dorota Sulejewska - psycholog

 

Pedagodzy

Katarzyna Cudna - Pedagog, socjoterapeuta, wychowawca korekcyjny."Ząbkowska"

Barbara Kondraciuk – doradczyni zawodowa, coach, trenerka, pedagog.

Małgorzata Gawałko – filolog, terapeuta pedagogiczny.

Sylwia Kiełbowicz - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, diagnosta pedagogiczny, („Zacisze”; „Nowodwory”).

Monika Lewkowicz – pedagog, terapia pedagogiczna z zakresu j. polskiego, dysleksji, diagnosta pedagogiczny, („Nowodwory”).

Anna Nestorowicz – pedagog, trener warsztatów umiejętności wychowawczych, („Nowodwory”).

Hanna Skiba – socjoterapeuta, pedagog.

Zuzanna Kamińska - pedagog, nauczyciel edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

Terapeuci Integracji Sensorycznej

Aleksandra Charęzińska – pedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, („Zacisze”).

Magdalena Dulęba – Basior – psycholog i terapeuta integracji sensorycznej, („Zacisze”).

Magdalena Hołozubiec – fizjoterapeuta, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, („Zacisze”).

Agnieszka Szczęśniewska – pedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, („Zacisze”, „Nowodwory”).

Kamila Ujma – pedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, („Zacisze”).

Marcelina Klimas – Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej („Nowodwory”).

Sylwia Kucharska - Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel zintegrowanej  edukacji wczesnoszkolnej.

 

Logopedzi

Milena Kiersikowska – psycholog, logopeda, specjalistka z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym („Nowodwory”).

Marcelina Klimas – Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej („Nowodwory”).

 

Socjoterapeuci

Patrycja Przywara – socjoterapeuta, pedagog.

Hanna Skiba – socjoterapeuta, pedagog.

 

 


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.