Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej

Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w taki sposób, że dziecko będzie spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne jednocześnie integrujące te bodźce. Dążąc do poprawy w organizacji ośrodkowego układu nerwowego stosuje się takie ćwiczenia, które są stymulujące dla mózgu i jednocześnie są wyzwaniem dla ćwiczącego. Poziom tych ćwiczeń jest dostosowany do stopnia rozwoju dziecka o średnim stopniu trudności. Terapia integracji sensorycznej nie jest stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale permanentną analizą zachowania dziecka jak również ciągłym doborem i modyfikacją stosowanych zadań. Terapia ta została nazwana przez Jean Ayres „naukową zabawą”, w której dzieci chętnie uczestniczą.

Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Sala jest wyposażona w wiele pomocy do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego oraz węchowego.

Atmosfera podczas terapii powinna sprzyjać rozwojowi wewnętrznej potrzeby pokonywania sowich lęków i trudności przez dziecko. Widząc swoje sukcesy w pokonywaniu coraz trudniejszych zadań, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Doświadczenie w kierowaniu swoim zachowaniem dziecko zaczyna przenosić poza salę terapeutyczną, co zauważają rodzice i nauczyciele. Zaczyna się zmieniać obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku.

Spotkania terapeutyczne powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu, a czas przeznaczony na pracę to 50 min. Ważna w procesie terapii jest współpraca terapeuty z rodzicami. Terapeuta zaleca ćwiczenia do wykonywania w domu. Po poinstruowaniu rodzica przez terapeutę, powinien on ćwiczyć z dzieckiem kilka razy w tygodniu (najlepiej codziennie) przez ok. 15 min.

Systematycznie prowadzona terapia SI znacznie usprawnia i przyspiesza rozwój dziecka w różnych sferach. Istotą rzeczą jest to, że terapia integracji sensorycznej może być prowadzona równolegle z innymi metodami i formami oddziaływań korekcyjnych.

Nasi specjaliści pracują wykorzystując różne podejścia terapeutyczne: systemowe, psychodynamiczne, komunikacyjne, strukturalne i inne.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.