Jak rozpoznać czy dziecko może mieć dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię.

To krótkie ok. 2 - 5 godzinne spotkanie dla rodziców w małej grupie, w czasie którego specjalista z zakresu terapii pedagogicznej zapozna ich jak rozpoznać pierwsze sygnały, które mogą świadczyć o możliwości występowania zaburzeń w zakresie pisania, czytania, stosowania zasad ortografii i gramatyki, przyswajania wiedzy matematycznej (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). Pomoże też przeanalizować czy zachowania u konkretnego dziecka mogą świadczyć o ryzyku tych zaburzeń i czy warto jest przeprowadzić specjalistyczną diagnozę.

Zajęcia odbywają się po zebraniu grupy.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.