Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to określenie przyczyn trudności w uczeniu się w zakresie różnych przedmiotów.

Badanie polega między innymi na zebraniu wywiadu z rodzicami, uczniem a jeśli istnieje potrzeba to również z nauczycielami; obserwacji; wykonaniu testów czytania i pisania, analizowaniu prac ucznia; sprawdzianów wiadomości szkolnych.

Po analizie uzyskanych informacji terapeuta planuje etapy i zakres terapii.
Spotkania terapeutyczne odbywają się systematycznie raz lub więcej razy w tygodniu, w zależności od potrzeby.

Rodzice uzyskują również instruktarz jak pracować z dzieckiem w domu aby zwiększyć efektywność pomocy terapeutycznej specjalisty. Na życzenie rodzice przygotowywane są wnioski i zalecenia pomagające nauczycielom w szkole w pracy z danym dzieckiem. Wykorzystujemy profesjonalne pomoce do diagnozy i terapii.

Diagnoza trwa ok. 3 – 4 spotkania po 50 min., terapia 50 minut.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.