Diagnoza dojrzałości szkolnej

Dojrzałością szkolną określa się poziom rozwoju dziecka, niezbędny do podjęcia różnorodnych obowiązków, wymagań szkolnych.

Jest to osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, które pozwala mu uczestniczyć w systematycznym nauczaniu i wychowaniu w grupie klasowej. Diagnoza obejmuje następujące sfery: dojrzałość fizyczna; dojrzałość umysłowa; dojrzałość emocjonalno-społeczna; dojrzałość do czytania i pisania; dojrzałość do matematyki.

Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystujemy między innymi specjalistyczne testy psychologiczno – pedagogiczne.Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.