Ceny usług

 

Nazwa usługi Czas min. Cena
dzieci Konsultacje i poradnictwo psychologiczne 50 Pierwsza konsultacja 100 zł a każda kolejna 90 zł
Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne 50 70,00 zł
Przygotowanie pisemnej diagnozy   50,00 zł
Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej* 50 80,00 zł
Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku 3-6 lat oraz starszych wolniej rozwijających się 50 80,00 zł
Psychoterapia dla dzieci 50

Pierwsze spotkanie 100 zł a każde kolejne 90 zł

Psychoterapia dla młodzieży 50

Pierwsze spotkanie 100 zł a każde kolejne 90 zł

Terapia pedagogiczna 50 70,00 zł
Terapia i profilaktyka
logopedyczna
30 40,00 zł
50 80,00 zł
Wspomaganie dojrzałości szkolnej 50 80,00 zł
Diagnoza psychologiczna 50 80,00 zł
Diagnoza pedagogiczna 50 70,00 zł
Diagnoza logopedyczna 50 80,00 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej*   290,00 zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej** 120 300,00 zł
Zajęcia edukacyjno–rozwojowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym przedpołudniowe
60 9,00 zł
Jak poradzić sobie z sytuacją egzaminacyjną 60 12,00 zł -20,00 zł
Zajęcia antystresowe 60 12,00 zł -20,00 zł
Trening umiejętności uczenia się 60 12,00 zł -20,00 zł
Treningi umiejętności społecznych 60 12,00 zł -20,00 zł
Badanie potencjału zawodowego  

Pierwsze spotkanie 100 zł a każde kolejne 90 zł

Coaching  

Pierwsze spotkanie 100 zł a każde kolejne 90 zł

Ogarnij stres przed maturą  

Pierwsze spotkanie 100 zł a każde kolejne 90 zł

dorosli Pierwsza konsultacja indywidualna 50 100,00 zł
Pierwsza konsultacja dla rodzin i par 50 120,00 zł
Psychoterapia indywidualna 50 90,00 zł
Psychoterapia rodzinna 50 110,00 zł
75 170,00 zł
Psychoterapia par 50 110,00 zł
75 170,00 zł
Mediacja 50 110,00 zł
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne 50 90,00 zł
Terapia wspierająca w sytuacjach kryzysowych 50 90,00 zł
rodzice Warsztaty umiejętności wychowawczych 60 15,00 zł -20,00 zł
Poradnictwo wychowawcze - dla obojga rodziców 50 110,00 zł
Poradnictwo wychowawcze - dla jednego rodzica 50 90,00 zł
Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD
(nadpobudliwością psychoruchową)
60 15,00 zł -20,00 zł
Warsztaty dla rodziców nastolatków 60 15,00 zł -20,00 zł
Motywowanie dziecka do nauki 60 15,00 zł -20,00 zł
Wspomaganie rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym
60 15,00 zł -20,00 zł
Jak rozpoznać czy dziecko ma zaburzenia
integracji sensorycznej
  bezpłatne
Jak rozpoznać czy dziecko może mieć
dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię
  bezpłatne
Jak pomóc dziecku zdawać egzaminy 60 15,00 zł -20,00 zł
Uwagi * - Diagnoza Integracji Sensorycznej wraz z opisem (3 spotkania x 50min + opis)
** - Diagnoza wraz z pisemnym opisem
   


Informujemy, że płatności za usługi należy przekazać w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
W tytule przelewu wpisując imię, nazwisko, nazwę usługi oraz datę wizyty.